Ábyrgð og skyldur

Ábyrgðartími bifreiða er mismunandi og hvetjum við þig til að kynna þér hann og skilmála framleiðanda í ábyrgðar- og þjónustubók bílsins þíns. Til þess að ábyrgðin haldi sér er nauðsynlegt að koma með bílinn til eftirlits og viðhalds til viðurkennds þjónustuaðila.     

5 ára ábyrgð

5 ára ábyrgð Dacia á eingöngu við um Dacia  bifreiðar sem upphaflega voru seldar viðskiptavinum hjá BL ehf. á Íslandi eftir 1. janúar 2021

1. Skilmálar
Ábyrgðin er 5 ár frá fyrsta skráningardegi eða að eknum 150.000 km, hvort sem kemur á undan. Undanskilin eru þau atriði sem tilgreind eru sérstaklega í 2. kafla um takmörkun á ábyrgð. Komi upp galli í bifreiðinni er kaupanda skylt að hafa tafarlaust samband við viðurkenndan þjónustuaðila Dacia. Bent skal á að tafir á að færa bifreið til skoðunar, komi upp galli, geta í vissum tilfellum margfaldað upprunalegt tjón. Dráttur á að tilkynna um galla getur takmarkað eða jafnvel fellt niður ábyrgð.   
2. Takmörkun á ábyrgð

2.1. Ábyrgð á perum er 6 mánuðir eða að eknum 10.000. km hvort sem kemur á undan. 

 2.2. Ábyrgð á hjólastillingu er 12 mánuðir eða að eknum 10.000 km. hvort sem kemur á undan. 

 2.3. Ábyrgð á rafgeymi er 24 mánuðir eða að eknum 40.000.km. Ábyrgðin fellur þó niður hafi rafgeymir einhvern tíma tæmst vegna vanrækslu. 

 2.4. 6 ára ábyrgð vegna ryðs sem kemur innan frá. 

 2.5. Ábyrgð er ekki á hjólbörðum. 

 2.6. Ábyrgð á dempurum eru 2 ár eða að eknum 50.000 km, hvort sem kemur á undan. 

 2.7. Eðlilegt slit fellur utan ábyrgðar. 

 2.8 2ja ára lakkábyrgð óháð eknum kílómetrum.


3. Skyldur kaupanda

3.1. Kaupanda er skylt að færa bifreiðina í olíuþjónustu og þjónustueftirlit hjá viðurkendum Dacia þjónustuaðila fyrst eftir 15.000 km akstur (+/- 2.000 km) og síðan á 15.000 km fresti (30.000, 45.000 km. o.s.frv.) en þó eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti til þess að viðhalda ábyrgðinni. Bæði vinna og efni við þjónustuskoðanir og olíuskipti eru á kostnað eiganda. Ábyrgðin fellur úr gildi ef þessum atriðum er ekki fullnægt.

3.2. Ábyrgðin er háð því skilyrði að varahlutir sem notaðir eru í bifreiðina séu allir framleiddir fyrir þessa bifreið af framleiðanda hennar.

3.3. Kaupanda er skylt að sjá um flutning bifreiðarinnar að og frá viðgerðarstað á sinn kostnað. Reynist nauðsynlegt vegna fjarlægðar eða ófærðar að gera við bifreið utan þjónustukerfis BL skal haft samband við þjónustustjóra BL og leitað eftir samþykki hans ella verður tjónið ekki bætt. Seljandi greiðir einungis samkvæmt dagvinnutaxta BL.

3.4. Ábyrgðin nær ekki til tjónabíla (samkvæmt skilgreiningu reglugerðar um gerð og búnað ökutækja), né heldur megi rekja bilun til tjóns eða árekstrar. Ábyrgðin nær ekki til tjóns sem orsakast af utanaðkomandi hlutum (svo sem steinkasti eða öðrum efnum).

3.5. Afnotamissir bifreiðar vegna ábyrgðarviðgerðar fæst ekki bættur.

3.6. Sé bifreiðin notuð á óeðlilegan eða ólöglegan hátt eða hún misnotuð, fellur ábyrgðin úr gildi. Sömuleiðis ef bifreiðinni sem ekki má aka utan vegar er ekið á þann hátt.

3.7. Óbeint tjón og/eða útlagður kostnaður eiganda, sem rekja má til galla fellur ekki undir ábyrgð þessa.

3.8. Rétt er að brýna enn einu sinni fyrir kaupanda að tilkynna tafarlaust um uppkominn galla til viðurkennds


4. Takmarkanir og gildistaka

4.1. Kaupandi getur ekki gert ábyrgðar- eða skaðabótakröfur umfram skilmála þessa ábyrgðarsamnings.

4.2. Ábyrgðin tekur gildi við undirritun samningsins.

4.3. Samkvæmt ráðleggingum framleiðanda þarf að athuga allan búnað sem varðar loftpúða (air-bag) og beltastrekkjara þegar bíllinn er tíu ára. Það gæti þurft að skipta út öllum búnaðinum eða hluta hans eftir þennan tíma.


5. Atriði sem falla ekki undir 5 ára ábyrgð Dacia

 • Öll yfirbygging og þar á meðal lakk
 • Innra byrði yfirbyggingar, allur undirvagn ásamt þverbitum
 • þéttilistar/ gúmmíkantar / límingar / kíttanir
 • Listar/skrautlistar og hjólkoppar
 • Allar límdar eða skrúfaðar merkingar utan á bifreið
 • Hliðarrúður, afturrúða og framrúða
 • Perur ásamt LED ( Díóður )
 • Plastmælaborð, stýri og stillingar. Kvartanir vegna braks í mælaborði
 • Hljóðnemi inní bíl fyrir síma og kvartanir vegna Bluetooth vandamála sem krefst uppfærslu
 • Kúplingsdiskur, pressa og lega / dæla og allir íhlutir sem tengjast kúplingu
 • Allt Pústkerfið frá túrbínu og niðurúr. Sótsía og suður í pústi
 • Millirör / hvarfakútur ásamt hljóðkút
 • Allar innréttingar, hurðarspjöld, olnbogahvíla, plasthlífar sem eru skrúfaðar og smelltar, mælaborðs-plast-panel, miðstöðvar-ristar o.s.frv.
 • Öll hljóðeinangrandi efni og þéttingar
 • Sætisáklæði og svampur ásamt höfuðpúða